TECHHOSE- High pressure resistant  Tel: 022577145

Monthly Archives: มิถุนายน 2018

ท่อยางลายผ้า Fabric patterned Rubber Hose เหมาะสำหรับการใช้งานท่อไอน้ำ ท่อน้ำร้อน ท่อยิงทราย ท่อส่งน้ำมัน เป็นต้น Tel: 09 2656 8846