TECHHOSE- High pressure resistant  Tel: 022577145

ท่อยางEPDM พันผ้า เสริมแรง 3 ชั้น ขนาด ID 25 X OD 50 mm ท่อยางทนแรงดันผลิตตามแบบ Spec. การใช้งาน ให้ความแข็งแรงในการทำแรงดัน เสริมแรง 3 ชั้น ท่อยางยังคงความยืดหยุ่นได้อย่างดีเยี่ยม ทนสารเคมี ตอบโจทย์มากสำหรับการใช้งานท่อรีด ดูดสารเคมี ประกอบเครื่องจักร ผลิตทดแทนสินค้านำเข้า ช่วยลดต้นทุนของท่านได้

ท่อดูดส่งสารเคมี เสริมผ้าใบ ให้ความยืดหยุ่นทนต่อสารเคมี เหมาะสำหรับการฝช้งานขนถ่ายสารเคมีจำพวก Acid , Alkaline , salts , Organic Compounds , Ketone , ester เป็นต้น